Det blir inte bättre

juli 07, 2012
när det blir såhär skönt och varmt (+25) brukar jag njuta av att det inte kan bli +40 i det här landet. att det inte håller i sig i tre månader, tjugofyra timmar i dygnet. att det kommer regn snart och inte om ett halvt år. att jag inte delar lya med råttor och kackerlackor och inte svettas konstant. inte jobbar 10 timmar om dagen i en skrubbstor butik i 35 grader för fyra euro i timmen och har en grekchef med alldelesförkortanerver. att landskapet inte ser ut som en knastertorr stenhög. att jag inte måste köpa och bära hem dricksvattnet på ryggen som en packåsna och inte tvättar alla mina svettiga kläder för hand.
man har det ganska bra. och det är ganska lagom varmt.
S K Ö N T
njutsålängedetvarar.