Aldrig aldrig

november 06, 2012

Aldrig aldrig mer 
ska jag säga att  november
borde strykas ur almanackan.
Har nyss upptäckt hur vacker den är!

Det är den här månaden vi borde förstå att sakta ner.
Gå i takt med naturen, 
se det vackra i gråhetens sjuttiotusen olika valörer
vila ögat och själen
kravlöst 
sakta nynna
stilla stilla tyst
lyssna till sömnigheten
för att orka nästa säsong...

Men..säg...vem har tid med det?