Tavlor på dialekt

maj 26, 2014
Tavlor på dialekt

30x30 cm (38€)
finns även 24x24 cm (32€)
och 18x18 cm (24€)

med olika dialektuttryck från Nykarleby-Jakobstads-trakten nånting..
 
 Inre dialog 
heter den här tavlan
och dialogen går såhär:
He löjsä se
Men huleis tå?
Naaleis noo
Nää he gar int
Jåå, he löjsä se
Jör e?
Slappni ååv
Va tyst
He löjsä se
 


Finns även:

He löjsä se
Er int e eitta så ere ana
Var å ein me sett 
Et tok ska int skåda på et halvfäädie arbeit
Baa ti dra åpp snårn å fortseti