Info

januari 27, 2021

Gårdsbutiken har tyvärr stängt, troligtvis för gott och webbutiken är också stängd tillsvidare. Varmt tack till alla besökare och kunder! <3

I nuläget tar vi inte emot några beställningar, ej heller finns någon ny produktion, eller försäljningstillfällen förrän tidigast sommar 2021.


Våra dialektprodukter finns just nu på följande ställen:

Herlers Bokhandel i Nykarleby
Sunds Blommor i Jakobstad
Sunds Trädgård i Jakobstad
Petterssons Trädgård i Esse
Lindell Flowers i Karleby (Karleby-affischen Armadis Gårr-Kålkkå)