Integritetspolicy

Integritetspolicy

När du använder våra tjänster i webbshopen på www.gunnarsberga.com så anförtror du oss dina uppgifter när du handlar. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

Information som vi samlar in
Vi tillhandahåller de uppgifter som du frivilligt uppger när du gör en beställning.
När du handlar hos oss ber vi dig om namn, e-postadress, telefonnummer och leveransadress.
Dessa uppgifter används till att sköta kundförhållandet, leverera samt arkivera beställningar.
Vi sparar information om vilka produkter du köper för statistiska ändamål och dina personliga uppgifter sparas i vårt kundregister.

Den rättsliga grunden för att få behandla personuppgifter utgörs av avtal, rättslig förpliktelse och berättigat intresse. I behandlingen av personuppgifterna har vi beaktat villkoren i EU:s personuppgiftsförordning från och med 25.5.2018.

Hur vi använder information som vi samlar in
Information som vi samlar in från vår webbshop används för att sköta kundförhållandet samt behandla och leverera beställningar.

Överlåtelse av information
Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför GUNNARSBERGA förutom i följande situationer för att kunna genomföra vår verksamhet: Logistik dvs postens tjänster i detta fall och betalningstjänsten i vår webbshop.

Kundens rättigheter

Som kund har du rätt att granska, korrigera, annullera ditt medgivande och kräva att vi raderar dina uppgifter.